De dienstverlening van vandrunen pbm strekt zich uit over het gehele bouwproces vanaf het verzorgen van de planontwikkeling, de ontwerp- en besteksfase met de complete engineering, tot en met het verzorgen van de directievoering in de realisatiefase. Binnen de verschillende fases van het bouwproces zijn specifieke adviesproducten te onderscheiden.

Een aantal adviesproducten zijn:

- Het haalbaarheidsonderzoek.
- Het programma van eisen.
- De planbeoordeling.
- De bouwkundige opname.
- Het ontwerp, logistiek en bouwkundig.
- De projectplanning.
- De kostenraming.
- De planvoorbereiding en uitwerking.
- Het aanbestedingsadvies.
- De bouwbegeleiding.
- Het toezicht.

 

proces